INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen z obrony w formie on-line, z lewej wyświetlana prezentacja, z prawej członkowie komisji

2 lutego 2021 r. odbyła się online obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Rospary pt. "Kultura książki w Węgrowie w latach 1570-1864". Promotorem była dr hab. Dorota Wereda, promotorem pomocniczym dr hab. Joanna Szady z KUL w Lublinie, recenzentami dr hab. Zdzisław Gębołyś z UKW w Bydgoszczy i ks. dr hab. Tomasz Moskal z KUL. Po pomyślnym przebiegu obrony komisja doktorska jednogłośnie wystąpiła do Senatu UPH o nadanie wyróżnienia tej rozprawie. Doktorantce i Paniom Promotorkom serdecznie gratulujemy.