INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen ze spotkania w formie on-line, z lewej prowadzący Jerzy Pilecki, z prawej dr hab. Sergiusz Leończyk

2 lutego 2021 r. dr hab. Sergiusz Leończyk wygłosił wykład poświęcony dobrowolnemu osadnictwu Polaków na przełomie XIX i XX wieku na Syberii. Spotkanie on-line zorganizowało Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.

link do: RELACJI VIDEO