INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

My w historii-historia w nas 24 luty 2021

24 lutego 2021 r. przeprowadzono kolejne zajęcia w ramach projektu "My w historii - historia w nas", dotyczące mitów i przekłamań w historii. W trakcie wykładu wywiązała się dyskusja nad błędami zawartymi w podręcznikach, które zauważają nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie. Młodzież w trakcie dyskusji zwróciła uwagę na sposób prezentowania w podręcznikach „ugłaskanej” wizji dziejów, czy przedstawiania wielkich postaci historycznych jako osób bez „wad”. Podjęto również kwestię ledwie zaznaczonych w podręcznikach, a interesujących młodzież tematów takich jak np. mitologia słowiańska.

Strona projektu: Projekt edukacyjny dla szkół "My w historii - historia w nas"