INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

obrona on-line mgr. Damiana Sobieszuka

25 lutego 2021 r. odbyła się online obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Siebieszuka pt. "Powiat bielski podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-1944". Promotorem był prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, promotorem pomocniczym dr Małgorzata Wiśniewska z Instytutu Pedagogiki UPH, recenzentami prof. dr hab. Krzysztof Komorowski z WAT w Warszawie i prof. dr hab. Henryk Stańczyk z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.