INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

spotkanie promocyjny ksiazki Sukcesy i porazki

5 marca 2021 r. w formule online w wolnym dostępie miała miejsce promocja książki, której współredaktorką jest prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz: "Sukcesy i porażki. Historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji".