INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Polish Diaspora of 19301940 in Siberia

W czasopiśmie The International History Review ukazał się artykuł dr. hab. Sergiusza Leończyka, nt. The Policy of Industrialization, Collectivization and Atheization on the Example of Polish Diaspora of 1930–1940 in Siberia.

czytaj więcej...

 

W artykule dokonano przeglądu dwudziestoletniej historii Polonii na Syberii w okresie przewrotów społeczno-politycznych pierwszej połowy XX wieku. Polacy pojawili się na Syberii po raz pierwszy w XIX wieku jako zesłańcy, jednak pod koniec wieku przedstawiciele różnych warstw społecznych, w tym chłopi, z własnej woli zaczęli przesiedlać się na Syberię. W rezultacie w latach 1885–1914 na terenie Syberii istniało już około sześćdziesięciu wsi i przysiółków, zamieszkałych głównie przez Polaków. Mimo że władze radzieckie przeprowadziły reformę oświatową mającą na celu otwarcie szkół z polskim językiem nauczania, w latach 1921–1924 dokonano repatriacji chłopów polskich do ich historycznej ojczyzny. Później imperialna polityka uprzemysłowienia, kolektywizacji i ateizacji stała się impulsem do rozpoczęcia masowych represji wobec Polonii w latach 30. – 40. na terenie ZSRR, a zwłaszcza na Syberii.

link do: ARTYKUŁU