INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Damian Fiolek KRD

Informujemy, że mgr Damian Fiołek (Szkoła Doktorska UPH) został członkiem Zespołu ds. popularyzacji nauki przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów.