INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Od Popielca do Smigusa

W "Życiu Siedleckim" (03.04.2021) ukazał się artykuł doktoranta historii mgr. Piotra Czyża, nt.  Od Popielca do Śmigusa. Regionalne zwyczaje wielkopostne i wielkanocne.
 
link do:  ARTYKUŁU