INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

nauki dyscypliny i mtody pomocnicze archiwistyki

30 kwietnia 2021 r. dr hab. Dariusz Magier wziął udział w konferencji nt. „Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki”, stanowiącej pierwszy etap realizacji projektu badawczego pn. „Nauki Pomocnicze Archiwistyki”, w którym uczestniczy Instytut Historii UPH w Siedlcach.