INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kosciol Narodzenia NMP ul Brzeska Biala Podlaska 8460659 STRONA

 Narodowe Centrum Nauki przyznało UPH w Siedlcach w konkursie OPUS 20 grant na realizację projektu badawczego pt. "Bazylianie prowincji litewskiej w latach 1617-1839". Kierownikiem projektu jest dr hab, Dorota Wereda z Instytutu Historii.