INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Reaktywacja

Instytut Historii UPH wspólnie z Siedleckim Towarzystwem Naukowym wznawiają wydawanie „Szkiców Podlaskich”. Po 10 latach przerwy, w 2022 roku ukaże się 21 numer periodyku, którego przygotowaniem zajmie się nowa redakcja i rada naukowa czasopisma. Redaktorem naczelnym został dr Rafał Dmowski – dyrektor Archiwum UPH.

Czytaj więcej...

„Szkice Podlaskie” to pismo z tradycjami. W latach 1983-2012 ukazało się dwadzieścia tomów. Zmieniali się wydawcy, wśród nich byli m.in. Stacja Naukowa Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Siedlcach, Towarzystwo Miłośników Podlasia, Muzeum Okręgowe w Siedlcach. Od 1994 r. wydawcą pisma było Siedleckie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (później Akademii Podlaskiej a następnie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

Reaktywacja „Szkiców Podlaskich” wpisuje się w program aktywizacji i wspomagania naukowych badań regionalnych realizowany przez Instytut Historii UPH m.in. w formule Forum Historyków Regionu Siedleckiego.

link do: Skład redakcji i rady naukowej

link do numerów archiwalnych: http://mazowsze.hist.pl

 
 
 
 dr Dmowski
 
Dr Rafał Dmowski (redaktor naczelny):
„Wznawiając wydawanie pisma chcemy, by nadal służyło regionalistom. Pragniemy, by stanowiło ono miejsce, gdzie ukazywać się będą artykuły, rozprawy, recenzje związane przede wszystkim z regionem pogranicza Mazowsza i Podlasia. Każdy z przesłanych do druku tekstów musi posiadać aparat naukowy i każdy zanim zostanie opublikowany poddany będzie procesowi recenzyjnemu”.