INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rafal Roguski na konferencji 27 maja 21

W dniach 27-28 maja 2021 r. pracownicy Instytutu Historii uczestniczyli w konferencji «Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym», zorganizowanej przez LAW  w Dęblinie. Dr hab. Dariusz Magier ref. "Wkład oficerów LWP w rozwój teorii narodu i cnoty patriotyzmu (socjalistycznego). Garść refleksji"; dr Rafał Roguski ref. "Problem dyscypliny wojskowej wśród żołnierzy WP w okresie walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej (1918–1921). Zarys problemu".