INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof Zofia Chyra Rolicz konferencja

26 maja 2021 r. prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, uczestniczyła zdalnie w "Global Evidence Summit May 26, 2021. What Difference Do Cooperatives Make?", (konferencji poświęconej problemom spółdzielczości w Kenii, Peru, Polsce i na Filipinach), przedstawiając informację na temat polskich inicjatyw spółdzielczych.