INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dariusz Magier Siedlecka kontrrewolucja promocja w AP

30 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w Archiwum Państwowym w Siedlcach odbyła się promocja książki dr. hab. Dariusza Magiera pt. "Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981 (wybór źródeł)".