INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

RES HISTORICA okadka

W czasopiśmie Res Historica nr 51/2021 (100 pkt. wg wykazu MEiN) ukazały się dwie publikacje doktorantów historii. Artykuł mgr. Jacka Odziemczyka pt. 'Józef Milik (1891–1944) – biografia polityczna podlaskiego posła i działacza społecznego' oraz recenzja książki 'Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski, Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza Romana Kotlarza, Lublin–Warszawa 2020', napisana przez mgr Annę Kłoś.