INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

pieczec z British Museum

W czasopiśmie  Cogent Arts & Humanities (ISSN 2331-1983; 100 pkt. wg wykazu MEiN) ukazał się artykuł, którego autorami są: dr hab. Katarzyna Maksymiuk, mgr Patryk Skupniewicz (studia doktoranckie UPH) i mgr Anita Smyk (Szkoła Doktorska UPH), nt. Is cross always Christian? A study on iconography of Sasanian seals.

link do: ARTYKUŁU