INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

The golden clasps from burial III drawing by Eleonora Skupniewicz

W czasopiśmie  Vestnik of Saint Petersburg University. History (ISSN 1812-9323; 100 pkt. wg wykazu MEiN) ukazał się artykuł, którego autorami są dr hab. Katarzyna Maksymiuk i mgr Patryk Skupniewicz (studia doktoranckie UPH), nt. The Warrior on Clasps from Tillya Tepe.

link do: ARTYKUŁU