INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

pth Wroclaw

W dniach 14-16 września 2021 r. dr hab. Katarzyna Maksymiuk uczestniczyła w konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH „Świat starożytny – centrum i peryferie” we Wrocławiu, wygłaszając ref.  Polityka deportacyjna Iranu w 4 wieku po Chr. 

link do: PROGRAM