INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Praktyki wrzesien21

Nasi studenci historii specjalności archiwistycznej z wolna kończą swoje praktyki zawodowe. Igor Donner z II roku studiów licencjackich przez miesiąc terminował w Ministerstwie Finansów w Warszawie, zaś Eryk Magier z I roku studiów magisterskich – w Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim.