INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Anna Madej publikacja we Lwowie

W czasopiśmie  Історія релігій в Україні: актуальні питання ukazał się artykuł "The outline of history of Roman Catholic parishes  in Łuków until 1939",  którego autorką jest doktorantka w dyscyplinie historia mgr Anna Madej.

Link do artykułu