INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

konferecja regionalna studenci

21 października 2021 r. Instytut Historii UPH i Archiwum Państwowe w Siedlcach zorganizowały regionalną konferencję naukową "Historia regionu siedleckiego. Dorobek historiograficzny środowisk lokalnych".

link do: PROGRAM