INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Fiolek ocena

8 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny śródokresowej doktoranta historii Szkoły Doktorskiej UPH mgra Damiana Fiołka, który przygotowuje dysertację nt. "Powiat sokołowski w latach 1944-1975" pod opieką naukową prof. dr. hab. Zofii Chyry-Rolicz. W skład komisji wchodzili: dr hab. Dariusz Magier (przewodniczący), prof. dr hab. Janusz Szczepański (recenzent zewnętrzny) i dr hab. Sergiusz Leończyk (recenzent wewnętrzny).