INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dariuz Magier Nowogrod

W dniach 14-15 października 2021 r. w Nowogrodzie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Znani - nieznani. Polska emigracja niepodległościowa 1939-1990", której współorganizatorami byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Historii UPH w Siedlcach. Naszą Uczelnię reprezentował dr hab. Dariusz Magier, dyrektor Instytutu Historii..