INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Artur Goszczynski w Kamiencu Podolskim

9 października 2021 r. dr Artur Goszczyński wziął udział w debacie eksperckiej poświęconej bitwie pod Chocimiem z 1621 r. Oprócz naszego pracownika, uczestniczyli w niej:  prof. dr hab. Dariusz Kupisz (UMCS), dr Przemysław Gawron (UKSW) i dr hab. Valentin Constantinov (Mołdawska Akademia Nauk). Sesję moderował dr Zbigniew Hundert z Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie towarzyszyło obchodom 400 rocznicy Wiktorii Chocimskiej, zorganizowanym w dniach 9-10 października 2021 r. w Kamieńcu Podolskim.