INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wychowankowie i personel Polskiego Domu Dziecka Szwarycho 1945

W czasopiśmie Новейшая История России (ISSN 2219-9659) ukazał się artykuł dr. hab. Sergiusza Leończyka, nt. Польские учебно-воспитательные учреждения на территории СССР в годы Второй мировой войны.

 CZYTAJ WIĘCEJ...

Artykuł opisuje sytuację polskich sierocińców w ZSRR, zwłaszcza na Syberii i w Kazachstanie. Te placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymały pomoc od Ambasady RP z siedzibą w Kujbyszewie (Samara). Były również wspierane przez władze sowieckie w ZSRR oraz Związek Patriotów Polskich (1943–1946), który pomagał polskim sierotom. 

 
link do: ARTYKUŁU