INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

BARBARA TEKELY SKRETOWICZ

4 listopada 2021 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyły się III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa współorganizowana przez Instytut Historii UPH oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach.

 
CZYTAJ WIĘCEJ...
 
Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze organizowane są od 2017 r. w cyklu dwuletnim i już wpisały się w kalendarz ważnych dla archiwistów wydarzeń w Polsce. Archiwoznawstwo to jedna z dziedzin archiwistyki, poświęcona dziejom archiwów i materiałów archiwalnych. Jako nauka stosowana, archiwistyka łączy w sobie zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. Cykl konferencji przyciąga zarówno uniwersyteckich teoretyków jak i osoby wykonujące zawód archiwisty. Tym razem spotkanie poświęcone będzie twórcom nietypowym i ich pozostałości aktowej.
 
Link do PROGRAMU