INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

AA 2021 Nagroda Zlote Pioro IH

15 listopada 2021 r. dyrektor Instytutu Historii dr hab. Dariusz Magier wręczył "złote pióra", nagrody przyznawane przez Radę Dyscypliny autorom najlepszych prac dyplomowych obronionych w Instytucie Historii UPH. W kategorii prac licencjackich nagrodę otrzymała Svetlana Goreva za pracę pt. „Odrodzenie kultury i języka ojczystego wśród Niemców na Syberii w latach 1991-2018”, promotorem był dr hab. Sergiusz Leończyk. W kategorii prac magisterskich mgr Marcin Krasuski za pracę pt. „Karwów i jego mieszkańcy w latach 1815-1914”, promotor prof. Zofia Chyra-Rolicz.