INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rafal Roguski publikacja ksiazki

Nakładem Wydawnictwa Towarzystwa Nauki i Kultury "Libra" została opublikowana monografia dr. Rafała Roguskiego, nt. Formacje etapowe Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942-1943.