INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dariusz Magier konferenja w Abakanie

W dniach 18-20 listopada na Chakaskim Uniwersytecie Państwowym im. Katanowa w Abakanie (Rosja) miała miejsce międzynarodowa konferencja nt. „Rozwój społecznie zrównoważonego innowacyjnego środowiska dla kształcenia pedagogicznego przez całe życie”. Udział w niej wzięła studentka historii UPH Svetlana Goreva, wygłaszając referat pt.: „Специфика образовательной ситуации детей с разной культурой на примере образовательных учреждений Польши”. Słowo powitania do organizatorów i uczestników wydarzenia skierował dyrektor Instytutu Historii dr hab. Dariusz Magier. 

link do: MATERIAŁU VIDEO 

link do: PROGRAMU