INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dariusz Magier dziedzictwo archiwalne

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. miała miejsce konferencja naukowa online nt. „Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja”, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Uczestniczył w niej dr hab. Dariusz Magier wygłaszając referat „Zawód archiwisty według Jana Riabinina”.

link do: PROGRAMU