INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Iza Gajownik

16 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne wydarzenie w ramach projektu edukacyjnego Instytutu Historii skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych "My w historii - historia w nas". Studentka historii  Iza Gajownik omówiła problematykę przedstawiania Holocaustu na łamach komiksów na przykładzie rysunkowej opowieści "Maus".