INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Stypendium fundacji Cieszkowskiego Artur Goszczynski

Jest nam miło poinformować, że dr Artur Goszczyński otrzymał stypendium Fundacji  Augusta hr. Cieszkowskiego na realizację tematu badawczego  „Nie taki diabeł straszny jak go malują”. Morale w armii polsko-litewskiej Rzeczypospolitej oraz czynniki wpływające na kondycję psychiczną żołnierzy w czasie kampanii chocimskiej z 1621 r.

link do: INFORMACJI O PRZYZNANIU STYPENDIUM