INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

okadka archeion Barbara Tekely Skretowicz

W czasopiśmie Archeion nr 122/2021 (70 pkt. wg wykazu MEiN) ukazała się recenzja książki  'Archiwum – archiwistyka – kultura. Antologia, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 329', napisana przez mgr Barbarę Tekely-Skrętowicz, doktorantkę w dyscyplinie historia.

link do: PUBLIKACJI