INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

czyz komunikat w AKZ

W czasopiśmie Archiwa - Kancelarie - Zbiory nr 12 (14)/2021 został opublikowany komunikat na temat "XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Siedlcach 16–17 kwietnia 2021 r.", zorganizowanego przez Instytut Historii UPH w Siedlcach.

link do: PUBLIKACJI