INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

podpisanie porozumienia z ZSP nr 1

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach Jerzy Kopański podpisali umowę o współpracy w dziedzinie dydaktyki i nauki. W ramach umowy, UPH będzie sprawować pieczę naukową i dydaktyczną nad uczniami ZSP nr 1 realizującymi program historii w zakresie rozszerzonym. Uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich z wykładowcami UPH oraz będą mogli uczestniczyć w projektach realizowanych w Instytucie Historii.

link do: GALERII