INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Magier i Tekely Komarowka 20220422

22 kwietnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Komarówce Podlaskiej odbył się wykład dr hab. Dariusza Magiera nt szkolnictwa w okresie stalinizmu. Był on połączony z promocją studiów historycznych na UPH w Siedlcach, które zaprezentowała doktorantka historii Szkoły Doktorskiej UPH mgr Barbara Tekely-Skrętowicz.