INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Starnawska templariusze w Drohiczynie

23 kwietnia 2022 r. dr hab. Maria Starnawska i doktorant IH UPH mgr Marcin Gomółka uczestniczyli w Drohiczynie w otwarciu wystawy poświęconej zakonowi templariuszy przygotowanej przez Stowarzyszenie Szlak Templariuszy. Reprezentancji naszego Instytutu wygłosili prelekcje na temat historii zakonu w Ziemi Świętej, Europie i na ziemiach polskich.