INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

raporty Artur Goszczynski

Pracownik Instytutu Historii UPH dr Artur Goszczyński jest autorem dwóch raportów wydanych przez Fundację im. Janusza Kurtyki: "Wokół upamiętniania, nauczania i popularyzacji historii Polski" oraz "Wokół wpływu polityki historycznej na stosunki międzynarodowe Polski po 1989 roku".