INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Gajownik i Kacprowicz

10 maja 2022 r., w ramach cyklicznych spotkań Koła Naukowego Archiwistów UPH popularyzujących zagadnienia kancelaryjno-archiwalne, studentki III roku Iza Gajownik i Joanna Kacprowicz zaprezentowały referat "Z dzienniczka praktykanta - Kuratorium Oświaty w Warszawie".