INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dariusz Magier lekcja akademicka w radzyniu maj 22

9 maja 2022 r. w Radzyńskim Ośrodku Kultury w Radzyniu Podlaskim dr hab. Dariusz Magier wygłosił prelekcję nt. "Inskrypcje Żołnierzy Wyklętych w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim". Lekcja akademicka przeznaczona była dla słuchaczy miejscowego Uniwersytetu III Wieku.

Fot. Tomasz Młynarczyk