INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

baza wiedzy widok

Biblioteka Główna UPH wita w świecie nowoczesnego zarządzania nauką! Po wielu miesiącach pracy BG UPH prezentuje portal bedący wizytówką naszego Uniwersytetu. W jednym miejscu można znaleźć m.in.: repozytorium, bazę dorobku naukowego, profile naukowców. Obecnie trwa korekta danych.


Baza Wiedzy dostępna jest pod adresem: https://bazawiedzy.uph.edu.pl
Prezentacja Bazy Wiedzy UPH (PDF)