INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wojtej Jaroslawski i muzeum historii religii

W dniach 30-31 maja 2022 r. przedstawiciele Instytutu Historii uczestniczyli w konferencji «Історія релігій в Україні» zorganizownej przez Muzeum Historii Religii we Lwowie. Mgr Anna Kłoś (Szkoła Doktorska UPH) wygłosiła ref. "Rodzina Mikołaja Jańczuka: katalog aktów metrykalnych z lat 1812-1917", natomiast lic. Wojciech Jarosławski ref. "Światowid ze Zbrucza – historia i kontrowersje". Konferencja odbywała się w trybie hybrydowym.