INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

wyjazd integracyjny studenci na pomoscie

29 czerwca 2022 r. studenci 1 roku wraz z opiekunem dr. Rafałem Roguskim w ramach wyjazdu integracyjno-naukowego zorganizowali objazd na trasie Węgrów - Liw.