INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

obrony 7 lipiec absolwenci z dyrektorem

Magier z kicencjuszkami

obrony 4 osoby stoja

7 lipca 2022 r. odbyła się pierwsza tura obron prac licencjackich i magisterskich. Wszystkim obronionym i ich promotorom gratulujemy!