INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Magier prowadzi dyskusj

W dniach 7-9 września 2022 r. dr hab. Dariusz Magier uczestniczył w VIII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Łodzi. Przedstawiciel Instytutu Historii był współprowadzącym warsztaty nt. Czasopisma archiwalne.