INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

promotorzy i dyplomanci stoj

13 września 2022 r. odbyły się kolejne obrony prac licencjackich i magisterskich. Wszystkim obronionym i ich promotorom gratulujemy!