INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

02 Adam Kubik obrona

26 września 2022 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kubika pt. "Wpływ konfliktów zbrojnych między Cesarstwem Rzymskim i sasanidzkim Iranem na rozwój euroazjatyckiego uzbrojenia". Promotor: dr hab. Katarzyna Maksymiuk. Recenzenci: prof. Nicholas Sekunda (UG) i prof. Mariusz Mielczarek (PAN). Po pomyślnym przebiegu obrony komisja doktorska jednogłośnie wystąpiła do Senatu UPH o nadanie Panu Adamowi Kubikowi stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.