INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Klos przed tablica

24 października 2022 r. doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH mgr. Anna Kłoś wygłosiła odczyt archiwalny pt. "Bezpieczeństwo publiczne w Łosicach i powiecie łosickim w latach 1944-1975 w świetle materiałów archiwalnych". Spotkamie zostało zorganizowane przez  Instytut Historii oraz Koło Naukowe Archiwistów UPH.