INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rafal i Ada stoja na scenie

17 listopada 2022 r. dr Rafał Roguski wspólnie z dr Adrianą Pogodą-Kołodziejak z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa zorganizowali w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki prelekcję pt. "Mazurek Dąbrowskiego i coś jeszcze".