INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

popiersie Leonczyk

W dniach 17-21 listopada 2022 r. dr hab. Sergiusz Leończyk uczestniczył w konferencji "Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych formą aktywności kulturalnej środowisk polonijnych - ich rola w kształtowaniu wizerunku oraz promocji Polski", wygłaszając ref. Zespoły polonijne w Rosji 1992-2022.